Ճանաչողական այց գրադարան

Գ րադարան հերթական ճանաչողական այցն իրականացվեց “Ընտանիք” մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաների կողմից։ Կազմակերպվեց շրջայց,որի ընթացքում երեխաները ծանոթացան գրադարանի բաժինների հետ, ծանոթացան գրադարանի աշխատանքների, ներկայացված ցուցափեղկերի, ինչպես նաև գրքային ֆոնդի հետ: Իսկ վերնահարկում երեխաները ընթերցեցին և քննարկեցին իրենց ընտրած գիրքը: