Dan Brown “The Da Vinci Code”

     Dan Brown, American writer and journalist. Author of such famous works, such as “The Da Vinci Code,” “Angels and Devils” (2000), “Inferno” (2013) and others. The three films are based on novels was later established. Dan Brown’s books have been translated into 52 languages.
Harvard professor Robert Langdon receives an urgent late-night phone call while on business in Paris: the elderly curator of the Louvre has been brutally murdered inside the museum. Alongside the body, police have found a series of baffling codes. As Langdon and a gifted French cryptologist, Sophie Neveu, begin to sort through the bizarre riddles, they are stunned to find a trail that leads to the works of Leoardo Da Vinci- and suggests the answer to a mystery that stretches deep into the valuts of history

     Դեն Բրաունը ամերիկացի գրող և լրագրող է: Հեղինակ է այնպիսի հանրահայտ գործերի, ինչպիսիք են՝ «Դա Վինչիի ծածկագիրը», «Հրեշտակներ և սատանաներ» (2000), «Ինֆեռնո» (2013) և այլն։ Երեք վեպերի մոտիվներով էլ հետագայում ստեղծվել են ֆիլմեր։ Դեն Բրաունի գրքերը թարգմանվել են աշխարհի 52 լեզուներով։
Հարվարդի պրոֆեսսոր Ռոբերտ Լենգդոնը Փարիզում աշխատելու ժամանակ շտապ ահազանգ է ստանում. Լուվրի թանգարանում դաժանաբար սպանվել է տարեց պահակը: Դիակի կողքին ոստիկանությունը գտնում է գաղտնի ծածկագրերի շարք,կրիպտեքստ: Լենգդոնը ֆրանսիացի տաղանդավոր գաղտնազերծող Սոֆի Նևոյի հետ սկսում են բացահայտել տարօրինակ գաղտնիքները, ինչը զարմանալի հետևանքներ է թողնում:Գաղտնագրի բացահայտումները թաքնված են Լեոնարդո Դա Վինչիի ստեղծագործությունների մեջ, ինչը տանում է դեպի պատմության ակունքները: