Lidnsey Kelk I heart vegas

Former editor of children’s book and journalist Lindsey Kelk  basically writes about girls. She is the author of ”I Heart New York”, ”I Heart Hollywood”, ”I Heart Paris” and ”The Single Girl’s To-DO List”, all of which is consumed very quickly after their publication.

I Heart Vegas” is a sparkling and romantic novel in the bestselling I Heart series.

This is a story about a Brit girl, who in order to forget her failures goes to Vegas where under a whirl of cocktails and outrageous outfits, soon, rather than escaping trouble, Angela find herself up to her neck in it..

Նախկինում մանկական գրքերի խմբագիր, ժուռնալիստ  Լինդսի Կելկը գրում է հիմնականում կանանց մասին: Նա հեղինակ է այնպսի գործերի ինչպիսիք են՝” I Heart New York”, “ I Heart Hollywood”,” I Heart Paris “  և  “The Single Girl’s To-DO List”, որոնք բոլորն էլ հրատարակվելուց հետո սպառվում են շատ արագ:

     “I Heart Vegas”-ը մի փայլուն և ռոմանտիկ վեպ է “I Heart: բեսթսելլերների շարքից:

Սա  պատմություն է մի բրիտանուհու մասին, ով ,փորձելով մոռանալ իր անհաջողությունները, գնում է Վեգաս,որտեղ ,կոկտեյլների և խայտառակ հանդերձանքի միջավայրում, փախչելու փոխարեն մինչև կոկորդը խրվում է դրանց մեջ: